Kasta inte ut barnet med badvattnet

Svensk tandvård fungerar bra även om det alltid finns förbättringsmöjligheter. Vad dessa förbättringsmöjligheter består av är lite mer oklart. Helt klart är att något måste göras när köerna och personalbristen ökar. Men att då påföra tandvården ytterligare skatt (moms) - som leder till dyrare tandvård - och inte utbilda flera ”praktiserande händer” än idag låter inte som särskilt genomtänkt.

Idag skriker inte minst tandvården efter mer personal inom alla yrkeskategorier. Även välutbildade tandtekniker saknas. Då gäller det att tillgodose detta behov på något sätt.

I princip finns det två sätt att göra det: Det ena är att få fler som jobbar inom tandvården; det andra är att jobba annorlunda. Sannolikt behöver vi göra båda delarna.

Utbilda och ta vara på fler inom tandvården

När det gäller utökning av tandvårdspersonal så handlar det bara inte om att skapa nya utbildningsplatser. Man måste se till att både behålla befintliga utövare och rekrytera exempelvis arbetskraft utbildade utomlands. Här finns det en hel del att förbättra. Det måste bli lättare att komma in i yrket helt enkelt.

Arbeta effektivare!

Att utvecklas och ta till sig nya metoder/rutiner är exempel på det. Tyvärr går det alldeles för sakta. Ta den digitala avtrycktagningen som ett exempel. Nästan ingen pratar om att gå tillbaka till analoga avtryck efter att ha investerat i utrustningar och lärt sig hur man använder sig av den nya tekniken. 2019 är det bara c:a 10% av alla avtryck som är digitala.

Vad är problemet då? Jo, möjligtvis att allt för många sitter kvar med gamla rutiner. Visst, finns det säkert undantag där gamla beprövade rutiner fungerar bättre men det betyder ju inte att man inte skall använda modern teknik. Det finns säkert mycket annat som också går att effektivisera.

Vad gör yrkesförbunden för att råda bot på utmaningarna?

Det räcker inte med att arrangera kurser; utan det krävs även en attitydförändring, inte minst på kanslierna. Här har t.ex. Läkarförbundet kommit längre. Dessa problem eller utmaningar är inget nytt utan har varit väl kända i över 10 år nu! Tyvärr tar det många år till att rätta till detta i verkligheten men det är hög tid att börja nu.

Det finns säkert ännu mer man kan göra för att förbättra tandvården men ovannämnda punkter är en utomordentligt bra början medan andra alternativ utreds just nu.

Det viktiga är att inte ändra på det som redan fungerar bra, utan ändra på sådant som inte fungerar lika bra t.ex. tillgänglighet, jämställdhet, integration, preventiv tandvård, etc. Hoppas att den pågående tandvårdsutredningen kommer fram till lösningar som inte enbart fokuserar på hur alla skall ha råd med en bra tandvård, d.v.s. ”kasta ut barnet med badvattnet”.

Det finns mycket att önska men en del kan faktiskt tandvården lösa internt på egen hand!

/Per

Redaktör och grundare till Dental24

Senaste inläggen