Sanning och konsekvens

Såhär års går man ofta omkring och funderar lite på vad som skall hända det kommande året. Några saker är lätta att förutse, andra kanske lite mer överraskande.

Händelser som är lätta att förutse är naturligtvis de stora mötesplatserna såsom tandvårdsdagar, olika utställningar, konferenser, riksstämman och Swedental mässan som i år går i Göteborg. Dessutom är det riksdagsval i Sverige i höst. Det senare kan komma förändra tandvården både på kort och lång sikt beroende på vem som får bestämma. Idag har vi ungefär 50/50 offentlig och privat tandvård i Sverige. Även om detta förhållande kommer att förbli oförändrat kommer vi sannolikt få se fler tjänstemän/anställda och färre egenföretagare inom tandvården, dvs. uppköpen av enskilda kliniker fortsätter. Det gäller såväl tandvårdskliniker som tandtekniska laboratorier.

Den offentliga tandvården styrs ju till stor del av politiker som sitter i regionala tandvårdsnämnder. Detta påverkar framförallt Folktandvårdens dagliga verksamhet. Men hur skiljer tandvårdspolitiken sig åt i landets olika delar? Kommer vi få höra talas om nya rikstäckande reformer inom tandvården? Eller blir det bara ”valfläsk” för att jaga röster?

Det skall vi på Dental24 försöka reda ut under valåret 2018.

En orsak till förändringar är demografisk. Vi har många 40- och 50-talister som går i pension just nu. Det borde inte komma som någon överraskning för någon, inte heller politiker, men frågan är om det ändå inte gör det inom just tandvården? Befolkningen ökar, antal tandläkare minskar, det saknas tandhygienister och tandsköterskor och tandvårdsutbildningen byggs inte ut i den omfattning som motsvarar efterfrågan.

Personalbrist kommer då som ett brev på posten och det är oavsett den ökade invandringen på senare år. Vem tar ansvar för denna utveckling? Många organisationer och föreningar anger i sina stadgar att de tar ansvar för branschens personalförsörjning. Men hur är det med den saken? Nu ser vi dagligen konsekvenserna av bristande ansvarstagande.

2018 lär knappast bli patienternas år utan snarare alla de som arbetar med tandvård. Bristen på tandvårdspersonal gör att arbetsgivarna behöver göra sitt allra yttersta för att alla anställda skall trivas på sina arbetsplatser. Vi får hoppas att det även kommer patienterna tillgodo.

Vilka stora överraskningarna kommer att bli under 2018 återstår att se. Ett sätt att hålla sig ajour med utvecklingen är att löpande ta del av aktuella händelser här på Dental24.

 

/Per Ahlberg

Redaktör och grundare till Dental24

 

 

 

Senaste inläggen