Periimplantitseminarium

Fredag, 25. September 2009, 10:00 – 16:00

Benförlust runt implantat

Inom tandvården möter vi fler och fler implantatbehandlade patienter och därmed ett ökat antal människor som lider av periimplantit.
Periimplantit är ett växande problem och seminariet belyser detta genom att lyfta fram forskning och trender inom ämnet.
Resultat från kliniska studiersamt fallstudier som illustrerar kliniska och röntgenologiska symptom för periimplantit presenteras.

Ann-Marie Roos-Jansåker och David Nisand har båda stor erfarenhet av periimplantit och benregenerering med olika benersättningsmaterial.

Ann-Marie Roos-Jansåker, övertandläkare/odont.dr./specialist inom parodontologi vid Centrum för Specialisttandvård, Folktandvården Skåne, har mångårig erfarenhet av behandling av periimplantit och användande av benersättningsmaterial. Ann-Marie har skrivit en publicerad avhandling inom området under rubriken ”Long time follow-up of implant therapy and treatment of peri-implantitis”.

David Nisand är privatpraktiserande tandläkare i Paris. Davids arbete är fokuserat på parodontologi och implantatkirurgi, och han är en flitigt anlitad föreläsare i Frankrike. David är styrelseledamot i Frankrikes parodontologi- och implantologiförening och i EAO:s vetenskapliga juniorkommitté.

Plats : GÖTEBORG HOTELL OPALEN
Kontakta : Lotty Kjellqvist: 0768-996165, l.kjellqvist@tigran.se

Kursavgift och anmälan Pris: 2 000 kr exkl moms (2 500 kr inkl moms).
Anmälan till Tigran via e-post: academy@tigran.se
Vänligen ange namn, klinik och kontaktinformation. Kursavgiften om 2 000 kr exkl moms (2 500 kr inkl moms) betalas