Personalen är vårdorganisationens viktigaste resurs

SAMVERKAN/FORSKNING. Personalens välbefinnande och engagemang är en av de mest betydande faktorerna för effektiviteten i en vårdsorganisation visar aktuell forskning.