Personligt Ledarskap

Från Tisdag, 29. September 2009
Till Onsdag, 30. September 2009

Tvådagarskurs i Personligt Ledarskap med Christer Olsson

Ledarskap handlar inte om att bete sig som en ledare, det handlar om att tänka och känna som en. Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer. Om jag vet hur jag själv fungerar, ökar sannolikheten att jag ska kunna hantera mitt ledarskap på ett bra sätt. Har jag sedan förståelse för varför andra agerar eller reagerar som de gör, ökar förutsättningarna ytterligare. Vad motiverar mina medarbetare? Varför agerar olika människor som de gör? Hur ska vi göra för att få följsamhet i beslut som fattas? Vilka motiv driver mitt eget och mina medarbetares agerande? Förståelsen för dessa frågor och skeenden lägger grunden till denna tvådagars kurs i Personligt ledarskap. Kursen bygger på Christers mångåriga erfarenhet av nationella och internationella chefs-/ledarutbildningar kombinerat med ledarskap i praktiken.

Ur programmet:

  • Kan jag själv påverka hur mitt liv kommer att utveckla sig?
  • Alla pratar om motivation, men vad är det egentligen?
  • Det går inte att motivera andra — varför?
  • Det coachande ledarskapet — vad menas med det?
  • Grundpsykologin kring att leda och bli ledd
  • Din totala personliga kommunikation, att se och förstå det du inte ser och hör!
  • Den personliga kommunikationsprocessen. Selektiv perception — vad är det? Hur påverkar det oss i vårt samarbete?
  • Livs– och karriärplanering, arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet. Sambandet gilla – kunna, kunna – gilla.
  • Positiv påverkan, att leda utan formell makt!

Pris: 11 500 kr/person exkl. moms.

För grupper om minst 5 personer: 9 200 kr/person exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Plats : Stockholm

Kontakta : www.laraforlivet.se