Digital Denture – nästa stora grej? En inblick i vardagen hos Michael Wiernek

Av Michael Wiernek, Ivoclar
Det finns knappast något område i livet som inte har påverkats av omfattande tekniska förändringar under de senaste åren: Digitaliseringen finns i allas medvetande och naturligtvis har även den dagliga verksamheten förändrats hos tandläkare och tandtekniker.

Detta gäller även framställning av proteser och skapar både möjligheter och utmaningar. Vi pratade med Michael Wiernek, en denturist från Danmark med mer än 20 års arbete i branschen.  Han gav oss en inblick i sitt dagliga arbete och delar gärna med sig av sin erfarenhet av digitala tandproteser.

”Att övergå till digitalt arbete gör att jag kan förbättra alla delar av patientbehandlingen: Mitt mål är att erbjuda mina patienter högsta möjliga kvalitet och att garantera en bekväm och behaglig behandling. En ytterligare bonus är att antalet efterbehandlingar minskar avsevärt, eftersom de färdiga produkterna blir mycket mer exakta.”

Michael Wiernek designar Ivotion denture i 3Shape Dental System. Bild: ©Thomas Bjørn - Tandprotetikern

/Michael Wiernek

Senaste inläggen