Plandent Forssbergs: Vilka behov ska styra mitt val av CBCT och hur mycket mer får jag ut av en 3D bild?, Stockholm

Kurs för dig som skall ta beslut om vilken typ av CBCT-utrustning som är rätt för din verksamhet. Eller som vill remittera till annan klinik.

Ur innehållet:

 • Indikationer och undersökningar där CBCT kan bidra till god och säker diagnostik

 • Diskussion kring vilka behov en CBCT kan tillgodose på kliniken och exempel på vilka behov olika volymstorlekar kan svara upp mot

 • Hur går en undersökning till och vem i teamet kan utföra den.

 • Så fungerar och använder man mjukvaran vid en tomografiundersökning.

 • Hur går diagnostiken till, vem kan utföra den och vad ska dokumenteras i patientjournalen?
  Information om hur man effektivast och säkrast jobbar med tomografiundersökningar.

 • Vad gäller om man ska ta emot remisser för CBCT undersökningar?

 • Kort om vad som är viktigt att veta om hur tekniken fungerar.

 • Viktiga faktorer för att uppnå bra bildkvalitet och vad som kan hända om man inte är noga med dessa

 • Strålning och strålskydd vid CBCT

 • Kort om regelverket kring strålskydd och tandvårdsstöd vid tomografiundersökningar

 • En titt på den vetenskapliga dokumentationen kring CBCT


Kursgivare
är Andreas Cederlund, tandläkare och specialist i odontologisk radiologi. Han är idag verksam som specialist inom radiologi samt som sakkunnig på Socialstyrelsen. Andreas har ett stort engagemang för odontologisk forskning och innehar sedan 2011 funktionen som ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapets riksstämmenämnd.

 

TID OCH PLATS
Datum: Tisdag 19 februari 2013
Tid: 16.30-17.30 Samling och lätt måltid, 17.30-21.30 Kurs
Plats: Plandent Forssbergs, Grosshandlarvägen 1, Årsta

MÅLGRUPP: Tandläkare med tandvårdsteam
KOSTNAD:
650 kr/person exkl. moms

ANMÄLAN

Anmälan görs till irene.stenman@fd.se.
Efter anmälan får du en bekräftelse. Anmälan är bindande men inte personbunden.

 

 

Arrangör: PLANDENT FORSSBERGS DENTAL