Planering och samtal en bra start

Di Almedalens redaktör Ida Hansson Brusewitz reflekterar kring behovet av god stadsplanering, med anledning av dagens debatter i Almedalen.

Planering och samtal en bra start

Di Almedalens redaktör Ida Hansson Brusewitz reflekterar kring behovet av god stadsplanering, med anledning av dagens debatter i Almedalen.