Svenska tandvårdsinsatser i Kenya kan rädda liv

VÄLGÖRENHET

Tandläkaren Anna Rahm har under fyra perioder arbetat som volontär tandläkare på Mutomo hospital i Kenya genom Rotarys Läkarbank. Här berättar hon om tillvaron som ensam tandläkare på en klinik med små resurser.

– Det händer att man ställs inför etiska dilemman när patienter behöver behandling som ligger i utkanten av ens kompetensområde. Det blir en träning i självständighet och egna beslut. Samtidigt får man enormt mycket tillbaka, både som yrkesperson och människa, berättar Anna Rahm.

 

Genom podden och bidrag stöttar Wacano och Anna tandläkarverksamheten vid Mutomo hospital i Kenya.

I podden intervjuas tandläkare Anna Rahm av frilansjournalisten Tomas Johansson.

Lysssna på podden >

Läs mer Rotarys Läkarbank >

Källa: Wacano

Tandläkare Anna Rahm i byn Mutomo.