Blodad Tand: Anders Hansen, betthöjning, framtänder och sköterska on fire

Podcast

Blodad Tand i vimlet på Odontologiska Riksstämman.