Blodad tand: Hälsofrämjande och förebyggande

Podcast

I detta avsnitt kommer ni att få lyssna på Yvonne Nyblom, Ordförande i Sveriges tandhygienistförening och President i European Dental Hygienist federation.

Vi djupdyker in i tandvården med fokus på våra tandhygienister. Ni kommer att få lyssna på samtal kring:

  • Förlängd tandhygienistutbildning
  • Tandhygienistens roll. Har den förändrats genom åren? Framtidstankar?
  • Sveriges tandhygienistförening
  • European Dental Hygienist federation
  • Tandhygienister inom allmäntandvård, specialisttandvård och sjukvård.
  • Hur möter vi det ökade behovet av tandhygienister?
  • Arbetsmiljö
  • Och mycket mer…