Blodad tand, Underutnyttjad skatt

Podcast

Ni kommer här att få lyssna på Andreas Cederlund, klinikchef på Röntgen Eastmaninstitutet i Stockholm. Fram till december-17 arbetade Andreas som odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen och delar här med sig av sina kunskaper och insikter därifrån och från den radiologiska världen.

I avsnittet pratar vi bland annat om:

 • Nationella riktlinjer- Hur kom de till och hur ska man använda dem?
 • Tandläkarnas specialisttjänstgöring. Nya regler i antågande.
 • Vad gör och hur fungerar en myndighet som Socialstyrelsen?
 • SBU- Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Kunskapsluckor
 • Befolkningens tandhälsa
 • Tandhälsoregistret
 • Information hämtas automatiskt när vi rapporterar in till försäkringskassan.
 • En underutnyttjad skatt.
 • Rapportering från kliniker ligger till grund för detta.
 • Viktigt att vi fyller i åtgärd med rätt tillstånd. Fyll i grafiken samt kvarvarande och intakta tänder.
 • Kariesstatistik – 40 % av 19-åringar kariesfria, utan lagningar.
 • Radiologi