Blodad tand, Zirconia

Podcast

I detta avsnitt pratar vi med Lisa (Evaggelia) Papia, verksam vid Malmö universitet. Hon är en Sveriges fyra disputerade tandtekniker och delar med sig om sina kunskaper inom dentala keramer.

Zirconia:

  • Framställningstekniker-Presintrat- Fullsintrat
  • Dopat Zirconia för stabilisering.
  • Handhavande, bearbetning.
  • Hur skall vi tänka kring alla nya hybridmaterial som finns att tillgå idag?

Detta är en ganska komplext område så för er som önskar lite mer bakgrund om dentala keramer så kan ni klicka på länken nedan och läsa texten som Lisa skrivit.

Hur skall vi tänka kring alla nya hybridmaterial som finns att tillgå idag?För att underlätta detta avsnitt så har Lisa skrivit lite bakgrund och översiktlig information i området Dentala keramer. Keramer är kemiskt stabila (biokompatibla), hållfasta och hårda men även spröda och lämpar sig därför för odontologiskt bruk. Dentala keramer kan delas in i tre huvudgrupper; porsliner, glaskeramer och oxidkeramer. Undergrupper och kombinationer av de olika materialen, brukar benämnas hybrider. Porsliner är högestetiska material som kännetecknas av hög translucens, liknande den naturliga tandens. De är dock väldigt spröda med låg hållfasthet. Glaskeramer kännetecknas även de av hög translucens, men dessa har högre hållfasthet.

Litiumdisilikatbaserade glaskeramer (e.max-press och e.max-Cad) har en böjhållfasthet på ca 400 MPa. Sista huvudgruppen är oxidkeramer där Zirkonia är den vanligaste keramen. Zirkonia kännetecknas av hög brottseghet och hållfasthet (ca 600-1200MPa) men har en lägre translucens än övriga keramer. Zirkonia ändrar sin kristallstruktur beroende på temperatur och förekommer i tre olika faser (monoklin-, tetragonal- och kubisk fas). För att stabilisera Zirkonia i sin tetragonala kristallstruktur vid rumstemperatur tillsätter man olika sorter stabiliserande oxider, där Yttria är den vanligaste. Idag finns ett enormt stort utbud av Zirconia av olika translucens och med olika infärgningar. Ju mer högtranslucent desto lägre hållfasthet. Det finns forskning som tyder på att infärgningen påverkar hållfastheten (både positivt och negativt). Fler kliniska studier och gärna långtidsuppföljningar behövs för ytterligare vägledning i denna fråga.Målet med att använda sig av helkeramiska ersättningar är att skapa en konstruktion i ett biokompatibelt material med tillräcklig hållfasthet för att kunna motstå de krafter som uppstår i munnen, samtidigt som man bibehåller en estetik så nära en naturlig tand som möjligt. Förutom val av keram, innehåll och egenskaper är en korrekt dimensionering av helkeramiska ersättningar viktigt för att uppnå en lyckad behandling. Idag ställs stora krav på tandvårdsteamet att vara väl insatta i de olika keramernas framställningstekniker, egenskaper, indikationer, handhavande och inte minns cementeringsförfarande. Då utvecklingen av nya dentala material och tekniker är så snabb, är detviktigt att ha en öppen och god kommunikation mellan tandläkare och tandtekniker för att känna oss trygga med de val vi gör vid våra patientbehandlingar.