Blodad Tand: Antibiotika – Vår tids största hot?

Podcast

När antibiotika inte längre fungerar kan en vanlig operation bli livshotande. Europeiska smittskyddsmyndigheten uppskattar att 25 000 dödsfall inom EU varje år beror på antibiotikaresistens. I USA är de nästan lika många. Efter 2050 beräknas 10 miljoner människor dö årligen på grund av antibiotikaresistens – om vi inte vidtar åtgärder nu.

– Vi måste bli ännu duktigare på att använda antibiotika på ett klokt sätt.

I detta avsnitt pratar vi med Bodil Lund, Professor och övertandläkare i käkkirurgi om:

Antibiotikabehandling i tandvården i akuta situationer
Antibiotikaprofylax i tandvården vid implantatbehandling
Resistensutveckling i sjukhusmiljö
Att äta upp alla tabletter i sin antibiotikados.
Vid vilka behandlingar är antibiotikabehandling indicerat?
Infektionsrisk vid utlandsresor- anmälningsplikt efter kontakt med sjukvård utomlands
Hur ser framtiden ut kring multiresistenta bakterier och antibiotikaprofylax?

Det här rör oss alla, så lyssna och lär. Blodad tand önskar god lyssning!