Blodad Tand: Attraktiv klinisk handledning

Podcast

Är du nyutexaminerad tandläkare? Leder du en verksamhet i en svårrekryterad ort? Är du inte längre kliniskt verksam som tandläkare men vill inte släppa odontologin ännu? Då är detta avsnitt precis för er.

Hör tandläkare Sven Johansson berätta om sin kliniska handledningsmodell som hjälpt att rekrytera tandläkare till tidigare svårrekryterade orter.

Ni får även möta den nyutexaminerade tandläkaren Ludvig Nordström, som handleds av Sven, och höra honom berätta om vad den kliniska handledningen har betytt för honom och hans kollegor.