Blodad tand: Smartheten sitter i den samlade intelligensen

Intervju med professor Jan Hirsch.

Jan Hirsch är specialist i käkkirurgi utbildad vid Göteborgs universitet där han också tidigare var lektor i käkkirurgi.

Jan disputerade på en avhandling om tobak och virus betydelse för uppkomst av munhålecancer och var därefter adjungerad professor i käkkirurgi vid Göteborgs Universitet. Från 1994 var han verksamhetschef på käkkirurgiska kliniken, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i käkkirurgi vid Medicinska fakulteten.

Intervjun innehåller:

  • Nikotin och alkohols påverkan vid kirurgiska ingrepp.
  • Munhålecancer
  • Hur ska vi informera och förebygga detta inom primärtandvården?
  • 3D teknik inom kirurgin
  • Vad är en bra medarbetare? Hur är en bra medarbetare?
  • Haptisk digital planering
  • Implantologi – hur började det?
  • Hur var egentligen Per-Ingvar Brånemark?

Vi är aldrig smartare än den samlade intelligensen.
Multidiciplinärt arbete – a winning concept.

Lyssna här >>