Blodad Tand: Att tända på…

Intervju med professor Björn Klinge som uttalar sig om såväl historia, nuet och framtiden (1:16).
Väl värt att lyssna på!
Tag på dig hörlurarna eller höj volymen i bilen!

Innehåll:

  • Tandläkarutbildningen i Stockholm och Malmö
  • Implantat
  • Periimplantit
  • Forskningen i Sverige idag- är den för ekonomiskt styrd? Hur påverkas den av det globala politiska klimatet?
  • Odontologiskt internationellt nätverkande
  • Munnen – en del av kroppen