Blodad Tand: Från tanke till handling

Podcast

I detta avsnitt får ni möta Göran Friman. Han har lyckats med konsten att kombinera privat tandvård och klinisk forskning.

I detta avsnitt pratas om:

– Forskningskonferens Malmö 4/5 april

– Tandvård på landsbygden

– Hemtandvård

– Innovatören Göran Friman

– Mun-H-Center

– Bedömningstandläkare

– Tandhygienisterutbildningen

– Kunskapsspridning

– Jämlik tandvård

– Forskningsprojektet som kopplar ihop tandvård och sjukvård

– Varför är just parodontit en markör för allmänsjukdom?

 

Omnämnda kollegor:

– Gunilla Nordenram

– Inger Wårdh

– Anders Lindunger

– Björn Klinge

 

Källa: Blod Tand