Blodad Tand: Medicinsk screening i tandvården, Utländska tandläkare samt hur tandvården ska räcka till i framtiden.

Podcast

Samarbete mellan sjukvård och tandvård samt hur tandvårdens personal och resurser skall räcka till för vår befolkning diskuterades på riksstämman 2019. Ett sätt att få fler tandläkare yrkesverksamma är att snabbare se till att utländska tandläkare som kommer till Sverige kan komma i arbete.

Dessa ämnen diskuteras i detta avsnitt från Blodad tand.