Blodad Tand: Munnen – Riksstämman 2018. Del 1. Digitalt lärande.

Podcast

I detta avsnitt kommer ni att få lyssna på:
Lars Gahnberg - registerhållare på tandvårdsregistret Skapa.
Tina Sayed Nestius - Konsult inom Sociala media.
Operation smile- Välgörenhetsorganisation för barn i utvecklingsländer med läpp-käk-gomspalt (LKG).

Lars Gahnberg– registerhållare på tandvårdsregistret Skapa.
Visste du att Skapa får all sin data automatiskt ur våra journalsystem? Visste du att Skapa redan idag innehåller 6 500 000 pat och 78 000 000 åtgärder? Visste du att Skapa finns till för att stötta och bidra till verksamhetsutveckling både på nationell, regional och kliniknivå? Detta är en otrolig skatt att använda för att förbättra tandvården!

Tina Sayed Nestius– Konsult inom Social media
Visste du att du kan öka spridning dina budskap via sociala media genom att publicera livesändning istället för redan inspelad film? Visste du att du når fler med dina inlägg på sociala media om någon klickar på en reaktionsemoji istället för bara like:ar? Vet du hur du bäst ska välja socialmediakanal för att nå den grupp du önskar? Tandvårdspersonal? Patienter? Föräldrar? Äldre? Lär dig hur du på smartaste sätt använder sociala media!

Operation smile– Välgörenhetsorganisation för barn i utvecklingsländer med läpp-käk-gomspalt (LKG)
Visste du att var tredje minut föds ett barn i världen med LKG? Många av dem måste leva undangömda med undernäring och talsvårigheter som följd. Visste du att utställningen ”Smile-and the rest will follow” på fotografiska museet 22 nov – 3 feb är bilder från nio barn och vuxna före, under och efter deras operationer som över en natt förändrade deras liv? Gå och se den! Visste du att Operation smiles verksamhet inte klarar sig utan donationer och det finns många sätt att bidra. Visste du att Blodad Tand kommer att ge sina julklappar till Smile i år? Gör det du med!