Blodad Tand: En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

Gott folk, tandvårdspersonal, branschfolk och andra med specialintresse för tandvård: Nu finns vårt första podcastavsnitt att lyssna på. Glad sommar!