Från guidad kirurgi till CADCAM-implantologi

Guidad kirurgi

I en intervju berättar tandläkare Marcus Dagnelid om sin syn på utvecklingen inom guidad kirurgi sedan 2005. Stora teknikkliv gör att tekniken numera liksom mycket annat inom implantologin tar sin utgångspunkt i protetiken. Om fem år tror Marcus att guidad kirurgi kommer att vara en naturlig del av implantatbehandlingen och att det är allmäntandläkaren som har tekniken i sin hand och styr behandlingen.