Intervju med hälsominister Gabriel Wikström

Podcast

Hälsominister Gabriel Wikström intervjuas av Dental24 Per Ahlberg på Socialdemokraternas kongress i Göteborg 8-12 april 2017

Under samtalet berördes en mängd frågor som:

 • Tillgänglighet/köer inom tandvården,
 • Personalresurser,
 • Utbildning,
 • Olika patientgruppers ekonomiska möjligheter/socioekonomiskt svaga individer,
 • Fri tandvård för unga,
 • Rättvise- och jämlikhetsfrågor,
 • Evidens och FoU/eller inte,
 • ”Avarter och oseriösa vårdgivare” inom tandvården,
 • Problem med offentliga upphandlingar (LOU) av tandtekniska produkter,
 • Brister i journalföring,
 • Tandvårdsregister,
 • Rapportering av incidenter,
 • Mer tillsyn och kontroller av myndigheter,
 • Ev. fusk inom tandvården,
 • Ökad patientmedvetande,
 • Prisjämförelser,
 • Vinster i vården (specifikt tandvården),
 • eHälsa,
 • Kommande utredning/tandvårdsreform,
 • ”Munnen en del av kroppen”/skall tandvård likställas och ingå i den allmänna sjukförsäkringen,
 • Företags- och forskningsklimatet i Sverige mm.
  (26:18)

/Dental24