Intervju med Tobias Wirén på Smile Colosseum Smile Groupe om konsolideringen inom tandvården i Norden

Podcast

Tobias Wirén, förvärvschef och en av grundarna till Smile, berättar i denna podcast om Smiles och Colosseums utveckling under de senaste tio åren.
Hur vill den nya generationen arbeta i framtiden och hur kommer man dit?

Smile växer både organiskt och genom uppköp av framförallt av privata kliniker. Med en hög medelålder bland privatpraktiserande tandläkare är det många som söker alternativ. Några finner det intressant att sälja sitt livsverk men fortsätta att arbeta som tandläkare utan ansvar för administration och ledning. Andra söker sig till större privatkliniker för att man önskar ett professionellt och socialt utbyte med andra kollegor.

Tobias tror att konsolideringen inom den privata sektorn kommer att öka och att det finns fördelar med lite större kliniker (4-6 tandvårdsteam och ca 20 anställda). Delaktighet, kompetensutveckling och flexibilitet får ökad betydelse liksom kostsam teknikutvecklingen.

Tobias kommenterar också vinster och kvalitet inom tandvården.

Specialisttandvården kan bli bättre med ökad tillgänglighet med minskade köer.

Ökad kommunikation mellan vårdgivare och patienter gör att patienterna kan påverka och vara delaktiga i val av behandling och kan också bedöma kvalitet på sina tjänster.

 

/Dental24