Blodad Tand: Utveckla din klinik: Remisser

Podcast

Att remittera en patient är inte alltid så enkelt. Vilken patient skall remitteras och vilken ska du behandla själv? Vem ska du remittera till? Vad ska du skriva i remissen? Skickar du dina remisser digitalt eller analogt?

Källa: Blodad Tand