Vårdfrågan: Rekrytering i tandvården med Urban Englund, Tandläkarhuset

Podcast

I Praktikertjänsts podcast Vårdfrågan diskuteras kompetensförsörjning i tandvården med tandläkare Urban Englund, som också är styrelseordförande i Praktikertjänst.

Urban Englund lyfter bland annat fram att det borde införas en slags bastjänstgöring i tandvården, som kan bidra till att fler tandläkare arbetar i glesbygd. Är du intresserad av kompetensförsörjning i vården så är det här ett avsnitt för dig.

Relaterat:

Källa: Praktikertjänst