Vetenskap & hälsa: Covid-19-special

Podcast

Vll du veta mer om Coronavirus, SARS-Cov-2, covid-19, vaccin, m.m. rekommenderas du lyssna till denna podcast.

Mot slutet av förra året, i december 2019, började vi få signaler om en ny luftvägssmitta som spred sig snabbt i den kinesiska staden Wuhan och i mitten på januari blev det känt att det rörde sig om ett så kallat coronavirus. De första signalerna om ett utbrott i Europa kom från Italien under andra halvan av februari, och den 11 mars tillkännagav WHO att sjukdomen nu var en pandemi. Sedan dess har det gått snabbt även i Sverige.

Många smittsamma sjukdomar som drabbar oss människor har sitt ursprung i djur, så även det nya coronaviruset, SARS-Cov-2, som orsakar luftvägssjukdomen covid-19. Även om mycket fortfarande är okänt kring det nya viruset så finns en hel del som tyder på att det har sitt ursprung i fladdermöss. Vad är det som händer när djursmittor plötsligt börjar smitta även oss människor? Varför utvecklas vissa till stora epidemier medan andra kvävs i sin linda? Vad är en superspridare och hur smittar SARS-Cov-2? Det är några av de frågor som vi kommer att diskutera. Vi kommer också prata om flockimmunitet, nya vaccin och varför det är en extra utmaning att utveckla läkemedel mot virus. Och mycket annat.

Vår gäst i studion är Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi vid Lunds universitet.

Intervju: Tove Smeds; Producent: Eva Bartonek Roxå; Ljudtekniker: Patrik Jävert

Källa: Vetenskap & hälsa som är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.