Vetenskapsradion På djupet: Pandemin blixtbelyser farorna med dålig grundhälsa – ”Det här kan vi ju göra nåt åt”

Podcast

Folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, fetma och diabetes typ 2 har förvärrat pandemins härjningar. Nu finns ett fönster att satsa på att stärka folkhälsan inför framtiden. Något som är fullt möjligt.

Källa: SR Vetenskapsradion På djupet