Polen KPI sjönk för juni

Konsumentpriserna i Polen sjönk med 0,2 procent i juni, jämfört med månaden före. Inflationstakten uppmättes till +1,5 procent.