Politiker, dags att vakna för utsatta barns hälsobehov!

Jag beundrar fosterföräldrar. De gör ett enormt jobb, och förtjänar ett stort stöd. Bland annat avseende de familjehemsplacerade barnens medicinska situation. Den är nu är ohållbar och ett antal akuta åtgärder är nödvändiga.