Politiker duckar för frågan om prioriteringar i vården

Resursfördelningen i vården ska styras utifrån den etiska plattformen och riksdagens beslutade prioriteringsprinciper. Genom att ta ett samlat grepp kan en likvärdig vård efter behov säkras i tider av ekonomisk knapphet, skriver Svenska Läkaresällskapets ordförande.