Hur upplever du att svensk tandvård utvecklas?

Hur upplever du att att svensk tandvård utvecklas?