Var föredrar du att nästa mässa skall gå?

Var föredrar du att nästa årliga mässa med vetenskapliga program skall gå?