Positivt EMA-svar för Neurovive

Forskningsbolaget har fått positivt besked från EMA för sin utvecklingsplan kring Neurostat för behandling av måttlig till svår traumatisk hjärnskada.