Positivt för ny psoriasisbehandling

Kandidat uppvisar uppnådda effektmål och signifikant högre effekt jämfört med biologisk standardbehandling i tre fas III-studier på psoriasis.