Positivt patentbesked för svenska Acousort i Japan

Det japanska patentverket har utfärdat ett så kallat ”Notice of Allowance” avseende Acousorts patentansökan.