Praktikertjänst omorganiserar

Praktikertjänst avser att fatta beslutat om ett antal organisationsförändringar. Detta för att förbättra kostnadskontrollen samt effektivisera verksamheten och tydliggöra ansvarsfördelningen i koncernledningen.

Organisationsförändringarna innebär att:

 • affärsutvecklings- och kvalitetschef Gunnar Ahlberg, IT-direktör Anders Hedenros och marknads- och kommunikationsdirektör Anna Grönlund Krantz lämnar Praktikertjänst och alla sina uppdrag inom koncernen. Gunnar Ahlberg och Anders Hedenros har redan lämnat bolaget, medan det slutits en överenskommelse med Anna Grönlund Krantz om att hon slutar den sista februari 2017.
 • affärsområde Affärsutveckling avses att avvecklas.
 • Tomas Esping – idag affärsområdeschef Praktikerservice – har utsetts till ny IT-direktör.
 • affärsområde Praktikerservice avses att avvecklas. Detta för att optimera organisationen och dra nytta av samordningsfördelar mellan avdelningarna.
 • HR-direktör Klas Wahlström tar över ansvaret för marknads- och kommunikationsavdelningen.
 • Göran Modin, affärsområdeschef Primärvård och Rehabilitering, har utsetts till tillförordnad kvalitetschef. Vidare tar han också över ansvaret för specialistvården.
 • Cecilia Halvars Öhrnell, som fram till nu ansvarat för specialistvården, kommer att fokusera på dotterbolagen.

Praktikertjänsts koncernledning kommer att bestå av:

 • Erik Strand, vd och koncernchef
 • Carina Olson, vice vd och ekonomi- och finansdirektör
 • Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef Tandvård
 • Cecilia Halvars Öhrnell, affärsområdeschef Dotterbolag
 • Göran Modin, affärsområdeschef Hälso- och sjukvård samt tillförordnad stabschef Kvalitet
 • Tomas Esping, IT-direktör
 • Klas Wahlström, HR- direktör med ansvar för marknad och kommunikation
 • Birgitta Lindén, vd – assistent

Alla personal- och organisationsförändringar kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna enligt MBL. Förändringarna avses träda i kraft, efter genomförd MBL-förhandling, den 20 januari 2017.