”PRAKTISK PROTETIK, ESTETIK-FONETIK-BETT och VETT”, Lund

Medias inverkan på attityder har medfört en ökad efterfrågan på kosmetisk protetik. I takt med att allt fler patienter ”snyggar till sina tänder” med skalfasader, i syfte att förbättra sin mentala hälsa och sociala status, finns en risk att även professionen tar det för naturligt och självklart, att medias norm för tänders utseende, ska eftersträvas till varje pris. Detta etiska dilemma kommer att belysas och diskuteras utifrån patientfall.

Höstdagen den 4 oktober 2013

Plats: Grand Hotel i Lund

För alla i tandvårdsteamet

Föreläsare:

Ingrid Collin Bagewitz, Odont.dr., Övertandläkare Protetik Malmö

Jan Ekenbäck, Övertandläkare Protetik Stockholm

 

 

 

 

 

Efter mer än 30 år som protetikspecialist och klinisk handledare, tycker jag att jag lärt mig en del. Både nya och gamla ”sanningar”. Dem vill jag förmedla.

Vad är svårt med en helprotes eller partialprotes, varför blir patienterna inte nöjda alla gånger?

Oavsett vilka utförda protetiska behandlingar, hur skall vi utforma dem, så att patienterna inte biter sig och kan tala utan besvär?

En del patienter har i åratal ont utan vi hittar någon orsak. Andra blir aldrig nöjda med det estetiska resultatet och vill ha omgjort eller går till annan tandläkare.  En del anmäler oss! Vad gör vi med dessa ”flygande holländare”?

Höstdagen 2013

08.00     Registrering och Dentalutställning

09.00     Introduktion

09.15     Föreläsning ”Vem sätter normen för färg och form?”

10.00     Kaffepaus och Dentalutställning med tipsrunda

10.45     Föreläsning ”Skönhet -till vilket pris? Ska vi medverka och avverka när vi helst vill slippa att slipa?”

11.30     Bensträckare

11.45     Föreläsning ”Protetik för livskvalitet.

Förstå patienten trots att det kan kännas fel.”

12.30     LUNCH och Dentalutställning med tipsrunda

13.30     Föreläsning ”Käkregistrering. Uppnå estetik och funktion!

”Hur får jag ordning på patientens fonetik i samband med protetiska konstruktioner?

”Vad gör jag när patienten biter sig i kinden?”

14.30     Kaffepaus och Dentalutställning med tipsrunda

15.00     Föreläsning ”Den psykiskt svårbehandlade patienten”.

16.30     Prisutdelning tipsrunda

19.00     Drink

19.30     Middag

 

Kursavgift:

Tandläkare/Tandhygienister/

Tandsköterskor/Övrig personal

2495 kr

Föreläsning med kaffe, lunch och middag,

(för respektive middag på kvällen tillkommer kostnad 750 kr)

 

Tandläkarstuderande kurs 7 och 9 Tandvårdshögskolan

Ingen kursavgift

Föreläsning med kaffe, lunch,

(för deltagande middag på kvällen tillkommer kostnad 750 kr.)

 

 

Anmälan sker till:

sydsvenska.tandlakare@gmail.com

med namn, mailadress & vilka du anmält.

 

Sista anmälningsdag 15 augusti 2013

 

Bekräftelse på din anmälan och faktura skickas till din uppgivna mailadress.

Mer information och presentation av våra utställare finns på vår hemsida

www.sydsvenska.nu