Privat tandvård orättvist behandlad

Som privattandläkare upplever jag att det finns många brister och logiska luckor när det gäller bland annat upphandling och kravspecifikation inom barn- och ungdomstandvård.