Privattandläkardagen, Stockholm

Privattandläkardag äger rum torsdagen den 15 maj på Operaterassen vid Kungsträdgården i Stockholm. Inspirationsrik dag med branschinformation, engagerande möten och spännande erfarenhetsutbyten. Föredragshållare: Finansminister Anders Borg.

Dessutom bjuder dagen på ett samtal med myndigheter som berör tandvården och aktuell branschinformation.

För mer information ››

Källa: PTJ