”Problemet är revisorernas syn på landsbygden”

Det är inte kommunerna som värderar och dialogen, om nyproducerade flerbostadshus verkligen behöver avskrivningar direkt, pågår. Problemet är revisorernas och bankernas generella attityd att inget som byggs på landsbygden har något värde.