Prodentis gör ingen nytta hos unga och friska

Sugtabletten Prodentis som innehåller den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri gör ingen nytta i munnen hos unga, friska vuxna.