Björn Klinge blir rådgivare till Aqua Dental

person-/verksamhetsnytt

Björn Klinge, senior professor och övertandläkare i parodontologi, ansluter som rådgivare till tandvårdskedjan Aqua Dental. Han är en av Sveriges mest meriterade akademiker inom tandvård, mångårig professor på Karolinska Institutet och Malmö Universitet. Klinge har bland annat varit president för European Association for Osseointegration (EAO) och är honorary fellow vid Singapore Dental Hospital och Jilin University i Kina.

Björn Klinge har vid flertalet tillfällen avstått att ta vara på erbjudanden som dykt upp för att det inte har känts rätt. När Rikard Virta från Aqua Dental hörde av sig klickade det direkt. Det blev tydligt att de hade en samsyn om hur tandvården bör utvecklas framåt.

– Ambitionen, energin och viljan att förändra var det jag tog fasta på. Att få vara med och förändra tandvården känns meningsfullt och det blev jag nyfiken på. Det här var ett sammanhang där jag ville vara med och bidra, säger Björn Klinge.

Björns Klinges roll som senior advisor i koncernen är övergripande och han kommer vara involverad i flera stora projekt framöver. Uppdraget kommer pågå parallellt med hans befintliga uppdrag, i huvudsak som senior professor vid Malmö Universitet, och även som anknuten till KI.

– Det känns kul och viktigt att gemensamt arbeta för att medvetenheten om tandvårdens möjligheter utvecklas. Inom Aqua Dental bedrivs ett imponerande ambitiöst och professionellt arbete för att utveckla svensk tandvård, säger Björn Klinge.

Professor Björn Klinge

På Aqua Dental ska Klinge bland annat arbeta med olika projekt kring tandvårdsrädsla och jämlik tandhälsa, allmän odontologisk utveckling och att utveckla idéer för framtidens tandvård. Han kommer också att ingå i Aqua Dentals odontologiska råd och arbeta med rådgivning kring forskning, meriteringstjänster och utbildningar. En betydande andel av medarbetarna på Aqua Dental är specialister med forskarbakgrund. Aqua Dental är också med och sponsrar olika forskningsprojekt och doktorandtjänster.

– Att Björn väljer att ansluta till oss är ett kvitto på den starka utvecklingen i vår verksamhet. Han har länge varit en galjonsfigur för den världsledande forskning som bedrivs i Sverige inom odontologi. Att vi nu får tillgång till Björns kunskap och erfarenhet är en enorm tillgång för oss i vårt arbete för att utveckla svensk tandvård till nästa nivå, säger Rikard Virta, medgrundare av Aqua Dental.

En av Aqua Dentals målsättningar är att utbilda, stimulera och attrahera de bästa medarbetarna.

- Jag tycker det ska bli väldigt spännande och en stor utmaning att försöka bidra till verksamheten på det sätt jag kan. Ambitionen att forma framtidens tandvård är både intressant och komplext. Det är alltid spännande att våga bryta ny mark. Det ska bli intressant att se på vilket sätt Aqua Dental kan bli ett föredöme för andra organisationer inom tandvården.

Niklas Virta, vice vd på Aqua Dental, är stolt över att Björn Klinge har anslutit sig till Aqua Dental. För att möjliggöra en förändring av den svenska välfärden och tandvården behöver man knyta de mest kompetenta och erfarna personerna inom sina områden till sig.

- Vi är stolta, nöjda och ödmjuka inför att en så framstående och erfaren odontolog väljer oss på Aqua Dental. Det är inspirerande. Han valde oss tack vare att han delar vår vision väldigt starkt. Vi ska exempelvis verka för att få patienter och familjer i utanförskap att gå till tandläkaren och hjälpa de som lider av tandvårdsrädsla. Tillsammans kan vi bidra till samhällsnyttan. Vi valde verkligen varandra, det var en perfekt matchning, säger Niklas Virta.

Källa: Aqua Dental