CareShield – ett innovativt skydd för att fånga upp aerosol

PRODUKTNYHET

Det är normalt att känna rädsla inför det okända. Precis som en del patienter kan känna en hotande ångest för tandläkarbehandling varje gång de sitter i tandläkarstolen, kan tandvårdspersonal känna rädsla inför den ``nya normala´´ miljön vid behandling av patient i efterdyningarna av Covid 19.

För att göra situationen värre, är det fortfarande mycket vi inte vet om viruset, som hur det sprids mellan individ till individ. Men det vi säkert vet, fakta som vi visste långt innan Coronaviruset spreds i våra liv är att skvätt och aerosol producerat av dentala instrument såsom ultraljudscalers och highspeed vinkelstycken medför potentiella farliga patogener.

Studier visar att virus instängda i dessa aerosoler kan färdas upptill 6 meter från en infekterad person innan det landar på ytorna på tandläkarutrustningen och dröjer sig kvar i luften i timmar -även dagar- efter patientbehandlingen. Så det bästa sättet att skydda alla på kliniken är att fånga aerosolen och kapsla in den.

CareShield är ett innovativt skydd för att fånga upp aerosol skapat vid behandling med borr och ultraljudscaling.

Avskärma personal och patient från infektion

CareShield är ett innovativt skydd för att fånga upp aerosol skapat vid behandling med borr och ultraljudscaling. Utvecklat av Orsing, en division av Directa Dental. Systemet består av en konformad autoklaverbar konnektor som sitter ihop med ett utbytbart transparent skydd som ska bytas mellan varje patient. CareShield systemet kopplas samman med unitens högvolymsug. CareShield kan användas i kombination med Hygoformic från Orsing, en formbar salivsug som justeras till form och storlek som passar varje unik patient. Hygoformic kan användas antingen med låg- eller högvolymsug och är tillverkat av miljövänligt material gjort av sockerrör, en ekovänlig lösning.

Källa: Directa Dental

Taggar
PRODUKTNYHET