De äldre och sköra är tillbaka i tandvården

Äldretandvård

Trots att pandemin fortsätter påverka har Folktandvården Västra Götaland god chans att nå många mål för 2021. Efter augusti har till exempel 23 300 munhälsobedömningar gjorts på barn 0-2 år och det har utförts dubbelt så mycket uppsökande tandvård som i fjol. Det framkom när delårsrapporten presenterades i tandvårdsstyrelsen den 29 september.

Den uppsökande tandvården på äldreboende och i LSS-boenden/enskilda boenden, har återhämtat sig efter nedgången 2020. Täckningsgraden för uppsökande verksamhet inom nödvändig tandvård är sammantaget 47 procent hittills i år (att jämföra med 20 procent samma tid i fjol).
– Det är glädjande att se att klinikerna har lyckats hålla igång verksamheten under pandemin. I och med vaccineringen har vi även fått tillbaka våra äldre och sköra och kunnat säkra deras tandvård, säger Angelica Lundgren Bielinski (m), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Utrustning för digitala vårdmöten

Under 2021 och framåt läggs fokus på ökad digitalisering. En majoritet av Folktandvårdens kliniker har nu utrustning för att kunna genomföra digitala vårdmöten och det pågår införande av digitala intraorala skannrar.


Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Källa: Folktandvården Västra Götaland