Digitalisera kliniken – låna en Trios skanner kostnadsfritt

Pressmeddelande

Efter många års samarbete med tandläkarkliniker har Tumba Dental märkt att fler kliniker vill digitalisera. Många uttrycker ett behov av en enkel och hållbar lösning för att digitalisera avtryckstagningen. Tumba Dental presenterar ett enkelt och kostnadsfritt alternativ. De lånar ut Trios skanners till kliniker där installation, träning och Premium support ingår.

Tandläkare erbjuds många varierande lösningar när de ska installera en skanner till sin klinik. En vanlig väg är att finansiera en egen intraoral skanner vilket ibland kan vara ett svårt val med tanke på att det erbjuds många fabrikat och typer av maskiner på marknaden. En annan vanligt förekommande lösning är att en skanner, som finansieras av en leverantör, placeras i kliniken, dessvärre ibland med snåriga och ofördelaktiga avtal. Affärsmodellen fördyrar tandteknik och avtalen låser in klinikerna i flera år framåt. I slutänden är det kliniken som finansierar skannern genom förhöjd kostnad på tandteknik.

Det är mot den bakgrunden som Tumba Dental nu har tagit fram ett enkelt och kostnadsfritt alternativ. Tandläkarkliniker som är produktiva på tandtekniska arbeten slipper snåriga avtal och dolda kostnader.

-Efter att ha pratat med många tandläkarkliniker har vi märkt att det finns ett stort behov av en enkel, bra och hållbar lösning för att digitalisera klinikerna, säger Michael Kalpakidis, CEO på Tumba Dental AB.

Tandläkarkliniken kontaktar Tumba Dental för en förutsättningslös diskussion. Tillsammans kommer man fram till en affärsmodell anpassad efter klinikens specifika behov och förutsättningar. Det görs en bedömning kring den mest optimala lösningen för kliniken.

-De tandtekniska priserna är inte det som ska finansiera skannern, utan det är labbets kostnadsbesparing i effektiviseringen som ska stå för det. Transparensen är viktig, förklarar Michael Kalpakidis.

Tumba Dental erbjuder också prisvärda alternativa lösningar till den kostnadsfria skannern om tandläkarkliniken idag inte har tillräckligt många tandtekniska arbeten för att motivera den kostnadsfria skannern.

Källa: Tumba Dental

www.tumbadental.se
info@tumbadental.se
Tel. 08 534 104 50