Erik Alexandersson ny VD för Distriktstandvården

person-/verksamhetsnytt

Erik har tidigare arbetat i ledande befattningar inom vård och omsorg, och kommer närmast från veterinärbranschen och företaget AniCura där Erik var Sverigechef för små och medelstora verksamheter. Erik kommer att efterträda grundaren Ibbe Gnem från den 16 maj, då Ibbe går över till en mer strategisk och rådgivande roll samt som styrelsemedlem på Distriktstandvården.

Till vänster Erik Alexandersson och till höger Ibbe Gnem. Fotograf: Eric Friman

”Jag är glad och stolt över att kunna presentera Erik Alexandersson som ny VD för Distriktstandvården. Vi känner en stolthet i att skapa kvalitetsledande tandvård för alla våra patienter, och jag ser fram emot att tillsammans med Erik utveckla Distriktstandvården framåt.” – säger Ibbe Gnem, strateg och rådgivare, Distriktstandvården.

”Genom åren har Distriktstandvården haft en fantastisk utveckling och är idag en av de ledande aktörerna i branschen. Jag är otroligt taggad och stolt över förtroendet att få leda Distriktstandvården in i framtiden och att få göra detta tillsammans med alla fantastiskt duktiga kollegor”  – säger Erik Alexandersson, VD, Distriktstandvården.

Distriktstandvården grundades 2010 av Ibbe Gnem och Jan Lindqvist efter ett beslut som innebar att Folktandvården skulle avyttra 10 kliniker till en privat aktör. Idag har Distriktstandvården över 30 kliniker i Stockholm och Uppsala. Sedan 2020 är Polaris Equity en av huvudägarna.

Källa: Distriktstandvården