Folktandvården i Västra Götaland satsar på digitala verktyg

Verksamhetsutveckling

Den 16 december fattade tandvårdsstyrelsen beslut om investeringsplan 2021. Folktandvården i Västra Götaland fortsätter att satsa på digitala verktyg såsom digitala intraorala skannrar, distanskonsultation och 3D-skrivare.

En av de största investeringsposterna är digitala intraorala skannrar. Istället för att som tidigare använda avtrycksmassa för att ta ett fysiskt avtryck av tänderna, skannas tänderna digitalt. Under 2020 har åtta pilotkliniker testat tekniken och efter årsskiftet börjar breddinförandet i Folktandvården.

– Intraorala skannrar är ett exempel på hur de digitala verktygen är till nytta för våra patienter. Med den här tekniken går det både snabbare och är bekvämare för patienten att få ett avtryck, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Den planerade omfattningen av Folktandvårdens investeringar 2021 uppgår till 61 miljoner kronor.

Om Folktandvården Västra Götaland
På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Källa: Folktandvården Västra Götaland