Folktandvården Skåne begär kapitaltäckningsgaranti från Region Skåne

Pressmeddelande

Med anledning av covid-19-pandemin beslutade Region Skåne i juni att utfärda kapitaltäckningsgarantier till sina regionägda bolag. Nu begär Folktandvården Skåne ett kapitaltillskott för att möta den negativa resultateffekt som covid-19 prognostiseras att få.

I mars ställde Folktandvården Skåne om till att enbart bedriva akuttandvård. Den bakomliggande orsaken var den stora brist på skyddsmaterial som covid-19-pandemin hade orsakat. Genom att ställa om verksamheten bidrog Folktandvården Skåne till en ökad uthållighet i sjukvården. Från och med den 17 augusti bedrivs åter full verksamhet.

– Covid-19-pandemin och bristen på skyddsmaterial i Region Skåne har fått negativa ekonomiska konsekvenser för Folktandvården Skåne, säger Marika Qvist, vd. 

I juni beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att utfärda kapitaltäckningsgarantier till sina regionägda bolag. För att hantera den ekonomiska påverkan som covid-19 har på bolaget har Folktandvården Skånes styrelse nu beslutat att begära ett kapitaltillskott.

– I linje med regionens beslut att utfärda kapitaltäckningsgarantier gör styrelsen en framställan om kapitaltillskott, säger Niklas Larsson, ordförande i Folktandvården Skånes styrelse. När årsbokslutet för bolaget är klart fattar regionstyrelsen beslut om omfattningen på tillskottet.

Källa: Folktandvården Skåne