Folktandvården VGR fortsätter satsning på äldres munhälsa

Äldretandvård

Sedan 2018 har Folktandvårdens projekt TAIK, tandhygienist i kommun, pågått i fyra olika kommuner. Syftet är att förbättra munhälsan bland 65-plussare genom att skapa ett forum för samverkan mellan kommunal omsorg och tandvård.

Den 19 maj beslutade tandvårdsstyrelsen i Västra Götaland att förlänga projektet till december 2022.

– Vi har sett flera positiva effekter av att ha en tandhygienist som munhälsokonsult i kommunal verksamhet och vill fortsätta att samverka för en bättre munhälsa, säger tandvårdsstyrelsens ordförande Angelica Lundgren Bielinski (m).

Bakgrunden till projektet är att allt fler blir äldre och behåller sina tänder längre. Det är en utmaning ur ett munhälsoperspektiv, då risken för sjukdomar i munnen ökar med stigande ålder. Många äldre personer förlorar också sin tandvårdskontakt när de kommer i den sköra eller beroende fasen av åldrandet.

Tandhygienistens uppgift är att samverka med olika nyckelpersoner inom kommunal verksamhet och säkerställa att det finns förutsättningar att bedriva munvårdsarbete på ett bra sätt. Det kan till exempel handla om att hålla i utbildningar, vara sakkunnig i tandvårdsfrågor eller skapa rutiner för munhälsobedömningar.

Källa: Folktandvården Västra Götaland